Ο κινηματογράφος Παλλάς αγοράσθηκε από το Δήμο Ερμούπολης μετά από διαγωνισμό που διενήργησε o Δήμος και  ανακαινίστηκε πλήρως (με αυτοχρηματοδότηση).  Στην αίθουσα τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα, μακέτες, ανακατασκευάστηκαν οι τουαλέτες και το κυλικείο, ενώ ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός αντικαταστάθηκε πλήρως σε υπερσύγχρονο. Ο κινηματογράφος διαθέτει ηχοσύστημα dolby surround και οι ταινίες που προβάλλονται είναι πολλές φορές πρώτης προβολής. Το εισιτήριο είναι στα 8,00 €. Η Ερμούπολη διαθέτει σήμερα μια κινηματογραφική αίθουσα, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις σύγχρονες αίθουσες κινηματογράφου της Αθήνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος πριν από τον εκσυγχρονισμό του κινηματογράφου, είχε προβεί στην αγορά του με χρήματα αποκλειστικά από δικούς του πόρους.